محاسبه‌گر پریود

کل طول دوره پریودت چند روزه؟
+
+
25
-
-
آخرین پریودت چند روز طول کشید؟
+
+
1
+
-
تاریخ شروع پریود قبلیت رو انتخاب کن
 
شیدسچپج
محاسبه کن