محاسبه‌گر پریود لونا

برای محاسبه پیش‌بینی و روزهای پریود در ماه‌های آینده اطلاعات زیر را تکمیل کن.

1

تاریخ شروع پریود قبلیت رو انتخاب کن

31 تیر 1403

2

آخرین پریودت چند روز طول کشید؟

3

3

کل طول دوره پریودت چند روزه؟

28